Pravilna upotreba i održavanje

Svi proizvodi koje prodajemo su osmišljeni, dizajnirani s ciljem sigurnog i efikasnog treninga. Smatramo nužnim napomenuti da je zdravorazumsko korištenje bolje o bilo kojih uputa, ali pokušat ćemo u nekoliko kratkih smjernica dati osnovne upute za sigurno korištenje. 

Opremu uvijek koristite samo za one vježbe/pokrete za koje je namijenjena. Improvizaciji nije mjesto kada se radi o osobnoj sigurnosti i sigurnosti ljudi koji Vas okružuju. Uvijek prije upotrebe pažljivo proučite uputa za korištenje i upute za montažu ako je ista potrebna prije korištenja. Montaži pristupite ozbiljno ili ako niste sigurni u svoje mogućnosti angažirajte profesionalce da to urade za Vas. Nakon isporuke, uvijek osigurajte dovoljno mjesta za raspakirati i složiti uručeni proizvod. Većina naših proizvoda je gabaritna i velike težine, te se pri rukovanju istima pazite ozljeda. Isti tako pri raspakiravanju budite strpljivi i pazite da ne oštetite opremu skalpelima ili polugama koje koristite. Montažu je potrebno obaviti na ravnoj i čistoj podlozi, ako se radi o većem komadu opreme angažirajte dodatnu osobu za pomoć. Nakon raspakiravanja i montaže na adekvatan način zbrinite ambalažu, plastične folije i vrećice držite dalje od djece. Briga o okolišu nam je vrlo važna i apeliramo da pri odlaganju ambalaže odvojite plastiku od papira i od drveta. 

Opremu redovno kontrolirajte, vizualno i ručno provjerite da su svi vijci adekvatno zategnuti i da su sve sajle čitave kako ne bih došlo do ozljeda uslijed zanemarivanja. Potrebno je jednom mjesečno pregledati svu opremu koja na sebi ima vijke ili pokretne dijelove. Kod pritezanja budite umjereni, prekomjerno pritezanje vijaka može uzrokovati njihovo pucanje ili izvijanje cijevi, na taj način možete oštetiti opremu ili joj smanjiti vijek trajanja, a u najgorem slučaju skriviti neku ozljedu uslijed pucanja prenapregnutog vijka. 

Podmazivanje pokretnih dijelova je dovoljno jednom mjesečno s teflonskim sprejom, koji nije mastan i na sebe ne veže prašinu i prljavštinu. Šipke i ostale ležajeve nikako ne uljiti, jer ulje na sebe veže prašinu koja onda uzrokuje trošenje materijala i trenje. Kako bi se prevenirala korozija, sve ogrebotine je potrebno tretirati bojom i tako spriječiti daljnju oksidaciju. Hvatišta i sjedišta kao i ostale kontaktne dijelove je nužno redovno sterilizirati kako bi se održao zadovoljavajući nivo higijene. Strojno obrađena hvatišta koja na sebi mogu imati ostatke magnezijeve krede, mrtvih stanica kože ili čak krvi je nužno mjedenom ili plastičnom četkom očistiti, sterilizirati i obrisati suhom pamučnom krpom. Hvatišta šipki i sprava nikako ne četkati čeličnom žičanom četkom.

Oštećene komade opreme odmah uklonite iz upotrebe, sprave s oštećenjima na drvenom dijelu tapecirunga, sprave s oštećenim sajlama ili potrošenim ležajevima nisu sigurne. Sitni potrošni inventar kao lopte i razne vreće s oštećenjima nisu za upotrebu jer njihovo punjenje može ispadati i upasti u oči. Posebno je važno da se pazi na opremu koja se koristi na visinama, kao što su gurtne karika, lastike, konopi za penjanje i sl. Inspekcija te opreme treba biti redovna i prije svake upotrebe, a sigurnost vježbača pri padu s visine treba osigurati strunjačama.

Osobe sa zdravstvenim problemima prije svake fizičke aktivnosti se trebaju savjetovati s liječnikom. Oprema za vježbanje nije namijenjena za korištenje djeci bez nadzora punoljetnih osoba.