Uvjeti prodaje

 

 1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovim uvjetima kupnje (''Uvjeti kupnje'' ili ''Uvjeti'') uređuju se odnosi između trgovačkog društva CHELICHANA d.o.o., OIB: 31818109707 (''Prodavatelj'' s podacima kako su niže navedeni) i Kupca (kako je niže definiran) u odnosu na:

(i) način i uvjete prodaje, jamstvo (garanciju), naručivanje, cijene, plaćanje na jedan od načina predviđenima ovim Uvjetima, otpremu, isporuku odnosno dostavu i troškove iste te reklamaciju i povrat proizvoda koje Prodavatelj nudi u svojoj Internet trgovini na svojim web-stranicama www.chelichana.hr (''Internet trgovina'') i prodaje Kupcu koji posjetom Prodavateljeve Internet trgovine na njegovim web-stranicama odabere i kupi jedan ili više Prodavateljevih proizvoda na jedan od sljedećih načina:

 • odabere jedan ili više Prodavateljevih proizvoda, stavi u virtualnu ''košaricu'', naruči (pošalje narudžbu) i nakon potvrde narudžbe plati proizvod(e) virmanskim putem tj. uplatom na Prodavateljev bankovni račun putem Kupčevog net bankinga ili opće uplatnice,
 • za narudžbe do 2.000,00 kn odabere jedan ili više Prodavateljevih proizvoda, naruči (pošalje narudžbu), stavi u virtualnu ''košaricu'' i kao opciju plaćanja navede ''otkupno plaćanje pouzećem'' odnosno plaćanje u gotovom novcu kuririma Pružatelja usluge dostave (kako je definiran niže u čl. 6.7. ovih Uvjeta) prilikom preuzimanja proizvoda,
 • za narudžbe veće vrijednosti (iznad 15.000,00 kn) za koje je moguće od Prodavatelja zatražiti posebnu ponudu putem web sučelja (sukladno čl. 4.5. ovih Uvjeta) i za koju Prodavatelj u ponudi Kupcu može odobriti dodatni popust

(ii) Kupčevo pravo na prigovor, Prodavateljevo i Kupčevo pravo na raskid ugovora, odgovornost za nedostatke, način rješavanja sporova, korisničku podršku Kupcima, zaštitu osobnih podataka i na sva ostala pitanja važna za internet trgovinu sukladno primjenjivim propisima.

1.2. Prodavatelj: CHELICHANA d.o.o. sa sjedištem u Karlovcu, Nikole Šebetića 5, OIB: 31818109707, MBS: 080966577 (Trgovački sud u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu), IBAN: [HR6524000081110255358], e-mail: info@chelichana.hr , telefon: [●]

1.3. Kupac: svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba (i) koja kupuje Prodavateljeve proizvode putem Prodavateljeve Internet trgovine na način i pod uvjetima kako je to predviđeno ovim Uvjetima i (ii) koja odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom prodaje odnosno sklapanja ugovora o kupoprodaji Prodavateljevih proizvoda između Kupca i Prodavatelja.

1.4. Ovi Uvjeti predstavljaju predugovorne obavijesti iz čl. 60. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 19/22; dalje: ''Zakon o zaštiti potrošača'') i čine sastavni dio svakog ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu između Prodavatelja i Kupca, zajedno sa cijenom i specifikacijom kupljenog proizvoda. Od Kupca će tijekom kupnje prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda biti zatraženo da ove Uvjete prihvati i time dâ izjavu da je upoznat s njihovim sadržajem, a nakon što Prodavatelj prihvati Kupčevu narudžbu (odnosno nakon što ugovor između Kupca i Prodavatelja bude sklopljen) potvrda narudžbe (potvrda o sklopljenom ugovoru) bit će dostavljena Kupcu elektroničkim putem (e-mailom na Kupčevu e-mail adresu) kojim se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

1.5. Kupnjom Prodavateljevih proizvoda putem Prodavateljeve Internet trgovine opisanih u ovim Uvjetima smatra se da je Kupac (i) pročitao i prihvatio sve uvjete i obveze koje ovih Uvjeta proizlaze odnosno (ii) da je u cijelosti razumio i prihvatio ove Uvjete kao sastavni dio ugovora o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja.

 

 1. PRODAVATELJEVI PROIZVODI I USLUGE

2.1. Prodavatelj proizvodi i prodaje  sve oblike fitness opreme. Osim redovno proizvodnog programa, Prodavatelj proizvod i precizno kastomizirane (engleski: custom, tailor-made – individualno izrađen/prilagođen) sprave prema specifičnim individualnim željama i potrebama Kupaca.

2.2. Prodavatelj svojim klijentima pruža usluge savjetovanja pri otvaranju novih ili adaptaciji postojećih fitness centara, a Prodavateljevi consulting projekti omogućuju klijentima da budu u toku s globalnim trendovima u fitness industriji i da uz pametne investicije poboljšaju i unaprijede svoje poslovanje.

2.3. Prodavateljevi proizvodi su na njegovim web-stranicama prikazani s opisom svojih karakteristika i funkcionalnosti, boji, raspoloživosti te fotografijama koje su informativne prirode i ne moraju nužno u svim u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe (ovo se osobito odnosi na tzv. kastomizirane proizvode, individualno proizvedene i prilagođene Kupčevim željama i proizvodima) i osobito obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i slično. U slučaju takvog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji u Internet trgovini i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

2.4. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani u Prodavateljevoj Internet trgovini na njegovim web stranicama www.chelichana.hr mogu biti podložni tzv. bug-ovima, nepravilnostima u radu browsera i/ili aplikacija, drugim tehničkim poteškoćama, prekidima i/ili zastojima, tipografskim pogreškama i slično. U slučaju takvih očitih pogrešaka, netočnosti ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na u Internet trgovini odnosno na web stranici www.chelichana.hr Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

2.5. Predmet narudžbe odnosno prodaje mogu biti samo proizvodi za koje je Prodavatelj naznačio da su  dostupni, s tim da je jedan dio proizvoda dostupan za isporuku odmah iz Prodavateljevog skladišta (proizvodi označeni oznakom ''Dostupno''), a jedan dio proizvoda se nakon sklopljenog ugovora proizvodi ili posebno naručuje (proizvodi označeni oznakom ''Dostupno – po narudžbi Kupca'' (proizvodi iz čl. 6.2. i 6.3. niže). Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju u Prodavateljevoj Internet trgovini, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stvarnim stanjem zaliha u Prodavateljevom skladištu. Ako naručeni proizvod nije raspoloživ u Prodavateljevom skladištu, Prodavatelj će obavijestiti Kupca: (i) da proizvod trenutno nije raspoloživ, (ii) roku u kojem je proizvod dobavljiv, te će mu (iii) ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda iz Internet trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

 

 1. CIJENE

3.1. Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV, a od 5. rujna 2022. godine cijene će biti izražene i u eurima (EUR), sukladno primjenjivim propisima. Osim ako nije drugačije navedeno Prodavatelj zadržava pravo promjene cijene sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (akcijska prodaja, popusti) i ostalih primjenjivih propisa. Cijene vrijede za kupnju u Prodavateljevoj Internet trgovini te s uvjetima i načinima plaćanja predviđenima u ovim Uvjetima.

3.2. U slučaju plaćanja proizvoda e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu proizvoda.

 

 1. NARUČIVANJE

4.1. Prodavatelj narudžbe zaprima isključivo putem svoje Internet trgovine odnosno web sučelja na Prodavateljevim web-stranicama www.chelichana.hr koji Kupca navodi kroz sve elemente naručivanja, od izbora proizvoda i odabira boja pa do uzimanja svih potrebnih podataka za sklapanje i izvršenje ugovora o kupoprodaji. Prije potvrde narudžbe i plaćanja Kupcu je vidljiva definirana konačna  cijena i točan trošak dostave.

4.2. Kupac odabire jedan ili više Prodavateljevih proizvoda iz padajućih izbornika u Prodavateljevoj Internet trgovini na njegovim web-stranicama na adresi www.chelichana.hr, stavi u virtualnu ''košaricu'', naruči (pošalje narudžbu) i nakon potvrde narudžbe plati proizvod(e) na jedan od načina opisanih ovim Uvjetima. U ''košarici'' se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao zajedno sa cijenom proizvoda te ukupnom cijenom s uključenim PDV-om. Naručivanje nije moguće izvršiti telefonskim putem.

4.3. U trenutku primitka Prodavateljeve potvrde narudžbe (koja sadrži sve propisane podatke) zajedno s ovim Uvjetima u .pdf formatu na Kupčev e-mail sklopljen je ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja (ugovor sklopljen sredstvima daljinske komunikacije odnosno ugovor sklopljen na daljinu) i Kupac više ne može mijenjati sadržaj poslane narudžbe. Ugovor o kupoprodaji Prodavateljevih proizvoda u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici dok djelomično poslovno sposobne osobe ugovor o kupoprodaji mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika, a Prodavatelj ne snosi odgovornost za postupanje Kupca suprotno ovoj odredbi budući su Kupci dužni prilikom ispunjavanja obrasca za naručivanje Prodavateljevih proizvoda dužni dati istinite, cjelovite i točne podatke potrebne za sklapanje ugovora kupoprodaji.

4.4. Prodavatelj ima pravo neprihvaćanja narudžbe u sljedećim slučajevima:

 • ako prema Prodavateljevoj ocjeni postoji osnovana sumnja da podaci o identitetu fizičke osobe Kupca, pravnoj sposobnosti ili identitetu pravne osobe Kupca, njezinoj sposobnosti za plaćanje, pravnom statusu i/ili nedostacima u ovlaštenju i/ili pravu na zastupanje, nisu istiniti i/ili točni i/ili cjeloviti i/ili
 • ako Kupac nije uredno potvrdio narudžbu i/ili ako je dao neistinite, nepotpune i/ili netočne podatke.

4.5. Ponudu je od Prodavatelja moguće dobiti putem web-sučelja na www.chelichana.hr za narudžbe preko 15.000,00 HRK, a za sve narudžbe u nižem iznosu je prilikom procesa kupnje dovoljno navesti tražene podatke te se nakon uplate zajedno s proizvodima dostavlja i R1 račun. Ponude sadržavaju 3 datuma: (i) datum izdavanja ponude, (ii) rok trajanja odnosno datum isteka ponude te (iii) tzv. rok izvedbe (za primljene uplate temeljem prihvaćenih ponuda prije datuma njihovog isteka). Rok izvedbe je potrebno razlikovati od roka isporuke koji ovisi o vanjskim faktorima (npr. udaljenost, nemogućnost dostave u roku isporuke zbog izvanrednih okolnosti za koje Prodavatelj ne odgovara (npr. dostava na otok zbog udara vjetra i slično). Sve Prodavateljeve ponude imaju istu napomenu:

''Ponuda nije fiskalizirani račun i temeljem nje nije moguć odbitak PDV-a. Plaćanjem ponude u cijelosti ili djelomično prihvaćate uvjete poslovanja tvrtke CHELICHANA d.o.o. Rok otpreme koji je naveden na ponudi je u slučaju više sile podložan promjeni. Ukoliko nije navedena kao posebna stavka, dostava nije uračunata. Ne preuzimamo odgovornosti za štete nastale u transportu.''

 1. NAČINI PLAĆANJA

5.1. Prodavateljeve proizvode u Internet trgovini je moguće platiti (i) virmanskim putem tj. uplatom na Prodavateljev bankovni račun putem Kupčevog net-bankinga ili opće uplatnice ili (ii) za narudžbe do iznosa od 2.000,00 HRK tzv.  ''otkupno plaćanje pouzećem'' odnosno plaćanje u gotovom novcu kuririma Prodavateljevog partnera – Pružatelja usluge dostave, trgovačkog društva Intereurope prilikom preuzimanja proizvoda.

 

5.2. Kupci fizičke osobe državljani država izvan Europske unije s prebivalištem u toj državi ili Kupci pravne osobe sa sjedištem u državama izvan Europske unije mogu proizvode kupiti na jedan od dva načina:

 1. a) Kupnja proizvoda od Prodavatelja u Republici Hrvatskoj i plaćanje u kunama pune cijene proizvoda s uključenim porezom na dodanu vrijednost (PDV) koja uključuje sljedeće: (i) Kupac na račun Prodavatelja plaća punu cijenu proizvoda s uključenim PDV-om (ii) Prodavatelj predaje Kupcu obrazac za povrat PDV-a te (iii) Kupac proizvode osobno preuzima iz Prodavateljevog skladišta ili mu ih Prodavatelj dostavlja na bilo koju adresu u Republici Hrvatskoj.
 2. b) Kupnja proizvoda i plaćanje u eurima (EUR) u državi sjedišta Kupca pravne osobe koja uključuje sljedeće: (i) plaćanje u EUR u državi sjedišta pravne osobe, u iznosu prema Prodavateljevoj ponudi koja ne uključuje porez na dodanu vrijednost primjenjiv i plativ u Republici Hrvatskoj, (ii) Kupac je pri uvozu proizvoda obvezan platiti PDV u državi sjedišta pravne osobe (ako je plaćanje PDV-a propisano primjenjivim propisima te države) prema primjenjivim propisima te države, (iii) Prodavatelj proizvode otprema Kupcu cestovnim kamionskim prijevozom sukladno odredbama Konvencije o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (tzv. CMR Konvencija) te (iv) Kupac ne može preuzeti proizvode osobno u Republici Hrvatskoj već je isporuku i dostavu moguće izvršiti jedino na način opisan ovim stavkom.

 

 1. ROKOVI ISPORUKE, SKLADIŠTENJE, DOSTAVA I TROŠKOVI DOSTAVE

6.1. Prodavatelj većinu asortimana sam proizvodi nakon Kupčeve uredno zaprimljene i prihvaćene narudžbe (odnosno sklapanja ugovora) te je proizvodni rok 10-30 radnih  dana. Prodavatelj obavještava Kupca o točnom datumu otpreme odmah nakon zaprimljene narudžbe (u potvrdi narudžbe). Oprema koju Prodavatelj ima odmah dostupnu iz svojih zaliha se otprema Kupcu iz Prodavateljevog skladišta unutar 2 radna dana od potvrđene narudžbe zajedno s otpremnicom koja sadrži popis kupljenih proizvoda i uputama za sastavljanje, ako je proizvod potrebno montirati.

6.2. Rok isporuke za proizvode koji nisu raspoloživi za otpremu i isporuku u Prodavateljevim zalihama u skladištu, a koje Prodavatelj ne proizvodi sam je 25-50 radnih dana. Ti su proizvodi najčešće gumeni podovi koje Prodavatelj dobavlja od različitih europskih dobavljača ili sitni artikli koji dolaze iz uvoza.

6.3. Prodavatelj u svom asortimanu nudi veliki broj modela sprava i proizvoda u različitim varijantama i bojama pa bi skladištenje velikog broja voluminoznih mašina, sprava i opreme bilo teško izvedivo već se proizvodi uglavnom skladište kao tzv. sirovi polufabrikati koji se potom dovršavaju temeljem pojedine individualizirane narudžbe i elektrostatski plastificiraju u boju po Kupčevom izboru. Proizvode iz Concept2 linije Prodavatelj nema dostupne na zalihama u svom skladištu nego se nakon narudžbe isporučuju direktno s tvorničkog EU skladišta u roku 15 radnih dana čime se Kupcima osigurava da uvijek dobivaju najnovije proizvode izravno od proizvođača. ELEIKO proizvode Prodavatelj nema dostupne na zalihama u svom skladištu nego se nakon narudžbe isporučuju direktno s tvorničkog skladišta u Švedskoj, unutar roka kojeg tvornica u tom trenutku daje.

6.4. Cijena dostave proizvoda se individualno određuje za svaku pošiljku ovisno o tri promjenjiva elementa: težini pošiljke, volumenu pošiljke i o odredištu. Prilikom kupnje, u Internet trgovini se računa cijena za sve kupce iz Hrvatske i Slovenije prije završetka narudžbe, a ostale Kupce za svaku pojedinačnu narudžbu o cijeni dostave obavještava  Prodavateljev prodajni tim. Obračun kilaže za vangabaritne proizvode vrši se prema volumetričkoj težini. Cjenik dostave  primjenjiv na oba Pružatelja usluge dostave dostupan je ovdje. Prodavatelj snosi troškove eventualne razlike u cijenama dostave ako one budu više od onih naznačenih na navedenom linku.

6.5. Svaku narudžbu je moguće osobno preuzeti u Prodavateljevom skladištu u Karlovcu na adresi Kaštel ulica 49, radnim danom od 8 – 14 h. Osobni dolazak je potrebno najaviti e-mailom na mail adresu: [shop@chelichana.hr], kako bi se proizvodi mogli pripremiti, montirati ili proizvesti za dogovoreni termin. U skladištu je moguće razgledati proizvode uz prethodnu najavu na ovdje opisani način ili preuzeti proizvode naručene i plaćene u skladu s ovim Uvjetima. Plaćanje u gotovom novcu u Prodavateljevom skladištu nije moguće.

6.6. Nakon što je narudžba zaprimljena i naručeni artikli proizvedeni, isti se potom montiraju i pakiraju. Prilikom preuzimanja paketa od strane Pružatelja usluge dostave, Kupac dobiva SMS obavijest s tracking brojem. Kuriri Pružatelja usluge dostave pakete ili palete dostavljaju do kolnog prilaza tj. do najbliže točke do koje mogu prići dostavnim vozilom, a vozači Pružatelja usluge dostave pakete ne unose u prostor Kupca. Kupac je prilikom preuzimanja paketa dužan u prisustvu kurira vizualno provjeriti postojanje vidljivih oštećenja koji su možebitno nastali prilikom transporta i svako takvo eventualno oštećenje prijaviti kuriru na licu mjesta prilikom pregleda proizvoda. Kada Prodavatelj  putem dostavne službe (Pružatelja usluge dostave) isporuči proizvod Kupcu, Kupac je dužan potpisom na dostavnici potvrditi primitak proizvoda čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen. Kupac nije dužan snositi troškove dostave oštećenog proizvoda i može odbiti njegov primitak. Smatra se da proizvodi koji su pregledani i uredno zaprimljeni od strane Kupca nemaju vidljivi nedostatak. U slučaju da Kupac naruči Prodavateljevu robu i neopravdano ju odbije primiti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo prije povrata plaćenog iznosa Kupcu isti umanjiti za iznos u visini troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova iz cjenika dostave.

6.7. Prodavateljeva Internet trgovina www.chelichana.hr sve naručene proizvode dostavlja Kupcima koristeći usluge prijevozničkih kompanija Intereuropa i GebruderWeiss (svaki zasebno kao: ''Pružatelj usluge dostave'') svakim radnim danom od ponedjeljka do petka (subote, nedjelje, praznici i blagdani se ne računaju kao radni dani).

6.8. Prodavatelj će Kupca pravovremeno obavijestiti o načinu i terminu dostave, a ukoliko neki od proizvoda nije raspoloživ, Prodavatelj će obavijestiti Kupca o sljedećem mogućem roku isporuke. U tom slučaju Kupac može (i) prihvatiti novi rok isporuke ili (ii) otkazati narudžbu. Rok dostave do Kupca od dana otpreme s Prodavateljevog skladišta je za kontinentalnu Hrvatsku 3-15 dana, dok je isporuka na otoke u roku 5-20 dana.

6.9. Dostava proizvoda redovito se vrši isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. Ako Kupac želi posebno ugovoriti dostavu u inozemstvo potrebno je prethodno kontaktirati Prodavatelja na e-mail adresu: [shop@chelichana.hr] 

6.10. U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca (koju je isti dostavio Prodavatelju u postupku sklapanja ugovora o kupoprodaji) sukladno ovim Uvjetima i sklopljenom ugovoru o kupoprodaji, Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu, prema uputi i željama Kupca.

 

 1. POVRAT I REKLAMACIJA PROIZVODA, PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

7.1. Osim prava na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji predviđenog odredbama čl. 6.6. ovih Uvjeta, a nakon što je sklopljen ugovor o kupoprodaji sukladno ovim Uvjetima Kupac može vratiti proizvod bez posebnog obrazloženja unutar 14 dana, ali povrat mora izvršen na način (i) da se proizvod vraća u originalnom pakiranju bez tragova korištenja proizvoda i (ii) o trošku Kupca. Nakon zaprimanja i pregleda proizvoda vraćenog sukladno odredbama ovih Uvjeta Kupcu se vraća puni iznos cijene proizvoda, bez troškova izvršene dostave. Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor, i to putem potpisanog obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Obrazac za jednostrani raskid ugovora je dostupan ovdje.

7.2. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u situacijama predviđenima Zakonom o zaštiti potrošača, a osobito:

 • ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu (osobito ona koju Prodavatelj mjeri i u proizvodnji reže na specifične mjere prema željama Kupca, npr. sajle, razne trake, podovi u rolama itsl., kao i u svim ostalim slučajevima kad je proizvod proizveden po narudžbi Kupca (svi proizvod iz kategorije ''Sprave'' i iz kategorije ''Šipke'') ili prilagođen željama Kupca bilo bojom, dimenzijama ili nekim drugim karakteristikama te stoga nije prikladan za ponovnu prodaju (modifikacije standardnih proizvoda) – što se odnosi i na ugrađene podove te sva vanjska vježbališta) te
 • ako je Prodavatelj u potpunosti ispunio ugovor o uslugama, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena

7.3. Kupci se mogu obratiti Prodavatelju za sve upite vezane uz kupljene proizvode na jedan od sljedećih načina:

 • e-mailom na e-mail adresu: shop@chelichana.hr
 • poštom na adresu sjedišta Prodavatelja: CHELICHANA d.o.o. Karlovcu, Nikole Šebetića 5
 • telefonski na broj: [●] (radnim danom od 8-14 h)

 

 1. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE I GARANCIJA

8.1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke prodane stvari (proizvoda) sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i svim ostalim primjenjivim propisima.

8.2. Nedostatak proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima postoji:

 • ako proizvod ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 • ako proizvod nije prikladan za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna Kupcu i s kojom je Kupac upoznao Prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je Prodavatelj dao pristanak,
 • ako proizvod nije isporučen sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
 • ako proizvod nije isporučen s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 • ako proizvod nije prikladan za upotrebu u svrhe za koje bi se proizvod iste vrste uobičajeno koristio, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 • ako proizvod ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je Prodavatelj stavio na raspolaganje Kupcu prije sklapanja ugovora,
 • ako proizvod nije isporučen s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati,
 • ako proizvod ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za proizvod iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu proizvoda te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 • ako je proizvod nepravilno montiran, a usluga montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je Prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili

8.3. Jamstva, održavanje i uvjeti korištenja proizvoda na temelju kojih Prodavatelj jamči kvalitetu su detaljno navedeni na stranici ovdje.

 

 1. PRITUŽBE I PLATFORMA ZA RJEŠAVANJE SPOROVA

9.1. Kupci mogu podnijeti Prodavatelju prigovor potrošača sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača na jedan od sljedećih načina:

 • e-mailom na e-mail adresu: service@chelichana.hr ili
 • poštom na adresu sjedišta Prodavatelja: CHELICHANA d.o.o. Karlovcu, Nikole Šebetića 5

9.2. Prodavatelj će u pisanom obliku odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

9.3. Alternativno,  svi eventualni sporovi između Kupca i Prodavatelja se mogu rješavati putem internetske ODR platforme za rješavanje sporova dostupne ovdje.

 

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

10.1. Osobni podaci Kupaca biti će upotrijebljeni isključivo u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja sukladno ovim Uvjetima.

10.2. Svi osobni podaci Kupaca prikupljeni putem Prodavateljeve Internet trgovine prikupljaju se i obrađuju sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (''GDPR'').

10.3. Prodavateljeva Pravila o zaštiti osobnih podataka su dostupna ovdje.

 

 1. KOLAČIĆI (COOKIES)

11.1. Za potrebe održavanje Prodavateljevih web-stranica na adresi www.chelichana.hr i osiguravanje njihovih funkcionalnosti Prodavatelj kao voditelj obrade koristi tehnologiju tzv. "kolačića" (engl. cookies) –  datoteka pohranjenih na računalu, smartphoneu i/ili drugim uređajima preko kojih se spaja na Internet pri posjeti određene web-lokacije (web-stranice).

11.2. Više  informacija o kolačićima možete pronaći u pravilima o korištenju kolačića (cookies) koji su dostupni ovdje.